Мишљење о докторској дисертацији кандидата Синише Малог

Sinisa Mali DisertacijaПовеља МАГНА КАРТА коју је 18. септембра 1988. године потписало 388 европских ректора приликом прославе 900 година Универзитета у Болоњи, укључује као једно од основних начела и следеће:

“Како би могли да задовоље потребе света око себе, универзитети морају у свом истраживању и поучавању бити морално и интелектуално независни од било каквих политичких ауторитета и интелектуално независни од политичких и привредних центара моћи.”

Нечињењем, избегавањем професорске одговорности и одуговлачењем поступка за оцену плагијата у докторској дисертацији кандидата Синише Малог, градоначелника Београда, Универзитет у Београду и Факултет организационих наука директно крше основна начела МАГНА КАРТЕ, настављају да урушавају академски кодекс и стварају негативну слику Србије у међународној научној заједници.

Ми, професори и истраживачи, са вишегодишњим искуством и резултатима у научном и педагошком раду, осећамо професионалну и моралну обавезу да искажемо своје мишљење и утврдимо евентуалне плагијате у докторској дисертацији кандидата Синише Малог.

Након три и по године чекања на одлуке надлежних органа, сматрамо да је то наша дужност.

На основу увида у поднету документацију, која је доступна на сајту, доносимо следећи

ИЗВЕШТАЈ

  1. У целокупној докторској дисертацији, више од 33% реченица текста кандидат Синиша Мали преписао је од речи до речи из нецитираних извора. Истовремено, на готово свим странама дисертације постоји значајан проценат неоригиналног текста. На више од 30 страница дисертације налази се текст који је или поптуно или натполовично (више од 50% до 100%) преписан из туђих научних радова, докторских  дисертација, интернет презентација и/или различитих истраживачких извештаја.
  2. Велики део докторске дисертације кандидата Синише Малог представља плагијат докторске дисертације Corporate Value Creation, Governance and Privatisation: Restructuring and Managing Enterprises in Transition – The Case of Eritrea. Аутор ове дисертације је Stifanos Hailemariam, а дисертација је одбрањена на Универзитету у Гронингену, Холандија (Rijksuniversiteit Groningen), 2001. године. Кандидат  Синиша Мали је преписао и приказао као своје делове текста, идеја, научних резултата и закључака дисертације господина Стифаноса Хаилемариама. Кандидат Синиша Мали је, дакле, себи приписао бројне идеје, научне резултате и закључке дисертације доктора Стифаноса Хаилемариама. Кандидат Мали је преписао чак и редослед по коме су навођене референце. Иако је директно превео читаве параграфе из ове дисертације, рад др Хаилемариама није цитирао.
  3. Синиша Мали је, са очигледном намером и на систематски начин, узимао туђе текстове, мисли и закључке и представљао  их као своје научне доприносе.

Захтевамо да Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду покрене поступак против ментора дисертације др Ондреја Јашке, професора ФОН-а, др Слађане Барјактаревић-Ракочевић, професорке ФОН-а и др Драгана Ђуричина, професора Економског факултета Универзитета у Београду, чланова Комисије пред којом је на ФОН-у кандидат Синиша Мали бранио докторску дисертацију.

Захтевамо да се кандидату Синиши Малом не додели титула доктора наука и да се не изврши његова промоција у Ректорату Универзитета у Београду.

Укупно потписника: 140
Име Презиме Звање Институција
Душан Теодоровић Академик САНУ Универзитет у Београду и САНУ
Богдан Шолаја Академик САНУ Универзитет у Београду и САНУ
Ђорђе Шијачки Академик САНУ Универзитет у Београду и САНУ
Радомир Саичић Дописни члан САНУ Универзитет у Београду и САНУ
Владица Цветковић Дописни члан САНУ Универзитет у Београду и САНУ
Зоран Радовић Дописни члан САНУ САНУ
Раша Карапанџа Редовни професор ebs.edu & nyuad.nyu.edu
Таско Грозданов Научни саветник Институт за физику, Универзитет у Београду
Јован Поповић Редовни професор Универзитет у Београду
Зоран Радовановић Редовни професор Универзитет у Београду и Kuwait University
Љиљана Мијатовић Редовни професор Универзитет у Крагујевцу
Александра Смиљанић Редовни професор Универзитет у Београду
Антун Балаж Научни саветник Институт за физику, Универзитет у Београду
Јован Радуновић Редовни професор у пензији Универзитет у Београду
Ана Ивановић Редовни професор Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Предраг Симоновић Редовни професор Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”
Часлав Брукнер Редовни професор Универзитет у Бечу
Даница Поповић Редовни професор Економски факултет, Универзитет у Београду
Горан Познановић Научни саветник Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
Јасминка Хасанбеговић Редовни професор Правни факултет, Универзитет у Београду
Ирина Суботић Редовни професор у пензији Академија уметности, Нови Сад; Универзитет уметности,Београд
Драгица Радојковић Научни саветник Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду
Ненад Костић Редовни професор у пензији Универзитети у САД
Драгана Вуковић Редовни професор Медицински факултет, Универзитет у Београду
Младен Вујошевић Научни саветник Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду
Гордана Матић Редовни професор Универзитет у Београду
Оливера Грачанин Редовни професор Академија уметности, Универзитет у Новом Саду
Жарко Требјешанин Редовни професор Универзитет у Београду
Марко Павловић Редовни професор Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
Бобан Арсенијевић Редовни професор Универзитет у Грацу
Александар Голубовић Научни саветник Универзитет у Београду, Институт за физику
Ратко Јанков Редовни професор у пензији Универзитет у Београду и Образовни форум
Слободан Симоновић Редовни професор Western University, London, Ontario, Canada
Јелена Благојевић Научни саветник Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду
Драган Попадић Редовни професор Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Јоана Закшевска Научни саветник Институт за општу и физичку хемију
Адријана Марчетић Редовни професор Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Александар Тодоровић Редовни професор у пензији Универзитет уметности Београд и Универзитет Медитеран Подгорица
Весна Полексић Редовни професор Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
Владимир Жикић Редовни професор Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
Dragana Pavlović Breneselović Редовни професор Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Живка Крњаја Редовни професор Филозофски факултет Универзитета у Београду
Тања Поповић Редовни професор Филолошки факултет Универзитета у Београду
Слободан Мацура Редовни професор у пензији Факултет за физичку хемију
Миомир Костић Редовни професор Универзитет у Београду
Небојша Стојковић Редовни професор Економски факултет, Универзитет у Нишу
Тијана Продановић Редовни професор Природно-математички факултет, Универзитет у Београду
Ана Симоновић Научни саветник Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
Розалија Мадарас Редовни професор ПМФ, Универзитет у Новом Саду
Александра Јоксимовић Редовни професор Fakultet likovnih umetnosti – Univerzitet umetnosti, Beograd
Василије Мановић Редовни професор Cranfield University, England
Марија Клеут Редовни професор у пензији Филозофски факултет у Новом Саду
Бранка Јанковић Кнежевић Редовни професор Академија уметности у Новом Саду
Jelena djordjević Редовни професор Fakultet političkih nauka
Милош Р. Перовић Редовни професор у пензији Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Драган Делић Редовни професор Медицински факултет, Београд
Đorđe Pavićević Редовни професор Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Милена Драгићевић Шешић Редовни професор Факултет драмских уметности, Универзитет уметности
Vesna Milankov Редовни професор Univerzitet u Novom Sadu, PMF
Janko Baljak Редовни професор Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu
Ратко Шелмић Редовни професор у пензији Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет
Rastko Selmic Редовни професор Concordia University, Montreal, Canada
Олгица Ђурковић-Ђаковић Научни саветник Институт за медицинска истраживања
Neda Mimica-Dukić Редовни професор Prirodno matematički fakultet , Univerzitet u Novom Sadu
Ненад Вукмировић Научни саветник Институт за физику у Београду
Виолета Беширевић Редовни професор Правни факултет Универзитета Унион у Београду и Central European University, Budimpešta
Тања Петровић Редовни професор ZRC SAZU Ljubljana
Давид Покрајац Редовни професор Delaware State University
Силвана Андрић Редовни професор PMF UNS
Воја Радовановић Редовни професор Универзитет у Београду
Иван Кљајић Редовни професор Akademija umetnosti Novi Sad
Ненад Аничић Редовни професор Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Ранка Гашић Научни саветник Институт за савремену историју
Биљана Стојковић Ванредни професор Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Десанка Радуновић Ванредни професор Математички факултет, Универзитет у Београду
Милован Шуваков Виши научни сарадник Институт за физику, Универзитет у Београду
Едиб Добарџић Ванредни професор Физички факултет, Универзитет у Београду
Игор Станковић Виши научни сарадник Институт за физику, Универзитет у Београду
Петар Милин Ванредни професор The University of Sheffield, UK
Оливер Стојковић Ванредни професор Медицински факултет, Универзитет у Београду
Николина Влатковић Ванредни професор University of Liverpool
Ирена Ристић Ванредни професор Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду
Дејан Прелевић Ванредни професор Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
Миљана Момчиловић Виши научни сарадник Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић, Универзитет у Београду
Предраг Милидраг Виши научни сарадник Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду
Слађана Спасић Виши научни сарадник Институт за мултидисциплинарне студије Универзитет у Београду
Душан Петричић Ванредни професор у пензији Факултет примењених уметности, Београд
Кристина Шарић Ванредни професор Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет
Смиља Теодоровић Ванредни професор Криминалистичко-полицијска академија
Вида Јојић Виши научни сарадник Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић“, Универзитет у Београду
Татјана Стародубцев Ванредни професор Академија уметности, Универзитет у Новом Саду
Милица Шелмић Ванредни професор Саобраћајни факултет
Никола Милашиновић Ванредни професор Криминалистичко-полицијски универзитет
Марко Давинић Ванредни професор Правни факултет, Универзитет у Београду
Ивана Крстић Ванредни професор Правни факултет, Универзитет у Београду
Ивана Драгићевић Ванредни професор Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Вера Спасеновић Ванредни професор Филозофски факултет
Милош Ђајић Виши научни сарадник Akademija umetnosti Novi Sad
Горан Квашчев Ванредни професор Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Војислав Стојковић Виши научни сарадник у пензији Институт за стратегијске студије и истраживања
Слободан Томић Виши научни сарадник University College Dublin (UCD)
Марко Милановић Ванредни професор Универзитет у Нотингему
Бранислав Радељић Ванредни професор University of East London
Моника Милосављевић Доцент Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Душко Латас Доцент Физички факултет, Универзитет у Београду
Божидар Николић Доцент Физички факултет, Универзитет у Београду
Оливер Тошковић Доцент Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Љиљана Костић Крављанац Научни сарадник Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
Милена Гошић Арама Доцент Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Александар Зорић Доцент Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Урош Савковић Научни сарадник Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду
Иван Милић Научни сарадник Max Planck Institute for Solar System Research
Ана Парабуцки Научни сарадник Weizmann Institute of Science
Милош Јовановић Доцент Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
Јанко Међедовић Научни сарадник Институт за криминолошка и социолошка истраживања
Бојан Маринковић Научни сарадник Математички институт САНУ
Мирко Ђорђевић Научни сарадник Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
Александар Петровић Доцент Географски факултет, Универзитет у Београду
Вељко Јовановић Доцент Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Александар Стевић Доцент Qatar University
Иван Стијеповић Научни сарадник Технолошки факултет у Новом Саду
Славко Мојсиловић Научни сарадник Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду
Дејан Јоковић Научни сарадник Институт за физику, Универзитет у Београду
Марија Тепавац Научни сарадник Alpen – Adria Univerzitet u Klagenfurtu, Austrija
Данило Вуковић Доцент Правни факултет Универзитета у Београду
Милан Ђорђевић Доцент Природно-математички факултет Универзитета у Нишу
Ирис Жежељ Доцент Филозофски факултет у Београду
Саша Станковић Доцент Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
Јелена Бранковић Научни сарадник Универзитет у Билефелду
Срђан Атанасовски Научни сарадник Музиколошки институт САНУ
Срђан Кеча Доцент Stanford University
Мартина Вукасовић Доцент Ghent University, Belgium
Никола Шкоро Научни сарадник Институт за физику, Универзитет у Београду
Зоран Павловић Доцент Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Јован Чудомировић Доцент Универзитет у Београду, Филолошки факултет
Nevena Buđevac Доцент Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Владимир Јовановић Доцент Универзитет у Београду, Машински факултет
Aлександар Томовић Научни сарадник Институт за физику, Универзитет у Београду
Лидија Мишкељин Доцент Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Данка Пурић Доцент Филозофски факултет, Универзитет у Београду