Шест тачака Предлога резолуције о КиМ

tomislav-nikolic-ivica-dacicВлада Србије објавила је текст Предлога резолуције који је усвојен на састанку државног врха. Скупштина би о овом документу требало да расправља у суботу, 12. јануара.

1. Народна скупштина Републике Србије, на основу Политичке платформе за разговоре са представницима привремених институција самоуправе у Приштини, утврђује основне принципе за политичке разговоре са представницима привремених институција самоуправе (ПИС) у Приштини:

а) Република Србија, у складу са међународним правом, Уставом и вољом грађана, не признаје и никада неће признати једнострано проглашену независност Косова;

б) Циљ разговора је стварање предуслова да српска заједница и друге националне заједнице на целокупном подручју Косова и Метохије буду у могућности да јачају, расту и живе у миру и сигурности;

в) Влада Републике Србије се овлашћује да настави са имплементацијом већ постигнутих договора и споразума са представницима ПИС у Приштини. Представници Републике Србије обавезују се да у наставку дијалога о решавању техничких и политичких питања са представницима ПИС у Приштини и представницима међународне заједнице будуће споразуме постижу у складу са ставовима и основним циљевима ове резолуције, настојећи да се са представницима ПИС у Приштини постигне свеукупни договор;

г) Разговори са представницима ПИС у Приштини и сваки договор који буде постигнут треба да дају допринос европским интеграцијама Републике Србије.

д) Сви евентуални договори са представницима ПИС у Приштини треба да буду постигнути уз константан дијалог са представницима Срба са Косова и Метохије.

2. Република Србија ће кроз преговоре тежити изналажењу споразумног и свеобухватног решења за Косово и Метохију. То решење мора да буде чврста основа за изградњу трајног мира и достизање пуне безбедности за све људе који живе на простору јужне српске покрајине.

 3. Република Србија спремна је да учини додатне уступке ради превладавања тренутног стања у односима између српског и албанског народа. Истовремено, Република Србија није спремна да чини додатне уступке који би могли да доведу до угрожавања њених државних и националних интереса.

 4. Република Србија приступа дијалогу са ПИС у Приштини свесна значаја који би постизање обострано прихватљивог решења за Косово и Метохију имало у контексту даље и убрзане интеграције читавог региона Западног Балкана у Европску унију.

 5. Народна скупштина Републике Србије захтева од Владе да је редовно извештава о развоју догађаја, току разговора са представницима ПИС у Приштини у вези са Косовом и Метохијом, као и о спровођењу овде утврђених циљева, активности и мера за заштиту суверенитета, територијалног интегритета и уставног уређења Републике Србије.

6. Ова резолуција и њоме утврђени правац, смернице и циљеви државне политике обавезујући су за све државне органе и организације и могу бити измењени једино новом резолуцијом Народне скупштине Републике Србије.

 Образложење Предлога резолуције

 У образложењу Предлога резолуције наводи се да „основна тежња током наставка разговора са представницима привремених институција самоуправе у Приштини (ПИС) треба да буде постизање свеобухватног решења, а сви појединачни договори у складу са циљевима државне политике утврђеном овом резолуцијом“.

 Србија посебно инсистира на успостављању Аутономне заједнице српских општина на Косову, успостављању специјалног статуса за сеоске енклаве у којима су Срби и други неалбанци већина, успостављању посебног уговорног односа између СПЦ и ПИС у Приштини, као и да у Уставу Косова буде предвиђена трајна гаранција за повратак расељених.

 Такође, инсистира се да резултат преговора буде стварање ефикасног правног и организационог механизма који би омогућио укључивање Срба и других неалбанаца у рад и одлучивање свих институција власти, као и да имовинска питања буду трајно решена у складу са међународним конвенцијама и општеприхваћеним правним принципима.

Предложена резолуција, како се наводи, има у виду дугорочне државне и националне циљеве и интересе утврђене Политичком платформом за разговоре са представницима ПИС у Приштини.

 Истиче се да Србија у доброј вери тежи наставку разговора са представницима ПИС у Приштини, убеђена да је трајно и одрживо решење за Косово и Метохију могуће достићи кроз искрени дијалог две стране.

 Основна полазна премиса, како пише у образложењу, за разговоре са ПИС у Приштини на високом политичком нивоу јесте да Србија, у складу са међународним правом, Уставом и вољом грађана, не признаје и никада неће признати једнострано проглашену независност Косова.Наводи се и да ће сва права и надлежности која буду договорена у дијалогу бити пренета законом на органе покрајине Косово и Метохија, у складу са Уставом, законима и другим прописима Србије.