Прва професионална метеоролошка служба у свету основана је у Београду

Најстарија метеоролошка служба у свету основана је у Београду у Краљевини Србији, у доба Краља Милана Обреновића 1887. године.

Иако су и у другим земљама света постојале сличне службе и опсерваторије које су пратиле временске параметре и водиле евиденцију о њима, оне су радиле при универзитетима и факултетима, и ниједној од њих није дат државни значај као што је то по први пут установљено у Београду, у Србији.

Оснивање ове службе иницирао је Краљ Милан Обреновић лично, док је указ о оснивању потписао Др Владан Ђорђевић, тадашњи министар просвете и црквених дела, стручњак познат и по томе што је основао Медицински факултет у Београду и Црвени Крст Србије. Ову метеоролошку организацију чинила је мрежа од око 20 основних метеоролошких станица. Професионалци који су у њима радили и водили евиденцију о променама времена били су државни службеници, који су за свој стручни посао примали плату, што у то доба још нигде није било уведено ни у Европи ни у свету.

Само је у Србији то био државни пројекат иза кога је стао сам Краљ Милан. У дневницима које су водили метеоролошки осматрачи у станицама широм Србије с краја XIX века, на свакој страни стајала је јасна одредница ко располаже тим подацима: „Овај дневник је власништво Краљевине Србије“.

 

 

Извор: Расен