Правила коришћења

АУТОРСКА ПРАВА

Срби На Окуп је власник ауторских права на све сопствене садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података и програмерски код) и власник права на лиценцне садржаје које на порталу преноси. Уколико посетилац неовлашћено и у сврхе које нису личне, користи и у другим медијима преноси било који део портала без писане сагласности власника, сматраће се да врши повреду ауторских права Срби На Окуп. У случају повреде ауторских права, Срби На Окуп у складу са Законом, има право на судску заштиту и накнаду штете. Срби На Окуп ће одмах размотрити примедбе посетилаца који сматрају да им је објављивањем садржаја на порталу повређено сопствено ауторско право. У случају да се утврди да се ради о повреди ауторских права, текст, фотографија и др. биће скинути са портала.

КОМЕНТАРИ ПОСЕТИЛАЦА

Кад је реч о интерактивним садржајима (коментарима посетилаца), Срби На Окуп задржава право да не објави садржаје којима се повређује приватност неког лица, увредљиве садржаје као и садржаје који су у супротности са одредбама Закона о јавном информисању. Срби На Окуп не одговара за коментаре посетилаца који су одраз њиховог мишљења.

ЛИНКОВИ НА ДРУГЕ ВЕБ СТРАНИЦЕ

Срби На Окуп не сноси одговорност за садржину веб страница изван свог портала.

ОГЛАШАВАЊЕ

Срби На Окуп није одговорна ни за какву штету насталу оглашавањем на свом порталу, јер се ради о пословном односу између посетиоца портала и оглашивача.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Срби На Окуп може у свако доба изменити или допунити „Правила коришћења“.