Ко је Сами (Миљазим) Љуштаку, садашњи „градоначелник“ Србице?

jevtic izdajnik i lustaku terorista

Такозвани министар Јевтић са терористом Љуштакуом и српским сељаком из околине Србице

Коментар уредништва: Заиста не могу да се отргнем утиску и не заплачем пред оваквом сценом. Колико је српских мајки овај злочинац завио у црно, колико српске нејачи и стараца поубијао и зверски злостављао у логорима у рејону Србице, да би овај српски сељак који чува државу Србију на КиМ, доживео да му овог српског кољача „србин“ доводи као спасиоца.

Рођен је 20. фебруара 1961 , у селу Доње Преказе , општина Србица. Пресудом Окружног суда у Приштини, осуђен је у одсуству, на 20 година затвора због кривичног дела тероризма. sami lustakuЗаједно са Адемом и Хамзом Јашари, Фадилом и Нуредином Луштакуом, Сулејманом Селимијем и Реџепијем, Тахиром Јашаријем и Јакупом Нуром, он је један од оснивача ОВК у региону Дренице. Завршио је војну обуку у Албаниј 1997.г, учествовао у злостављању и масакру српских цивила који су киднаповани и држани у кампу који се налазио у селу Ликовац, општина Србица. Био је извршилац терористичког напада на полицијску станицу у селу Рудник, општина Србица,  1998.г., као и на полицијски конвој у селу Лудовић, општина Србица. У том периоду, он је именован за заменика команданта Главног штаба ОВК у оперативној зони Дренице, са седиштем у селу Ликовац, општина Србица, и одређено време вршио дужност команданта ов оперативне зоне. Касније, Хашим Тачи га је именовао за команданта 2. оперативне зоне у региону Призрена ( Паштрик ). У исто време, он је био изабран за заменика шефа тајне службе Косова где је, између осталих дужности, био је задужен за ангажовање добровољачких јединица из Дренице, који су послати у региону Бујановца, Прешева и Медвеђе, у циљу извођења терористичких аката. Због повећаних терористичких активности које су за последицу имале дестабилизацију безбедносног статња КиМ, а на иницијативу представника америчке администрације, 6. јула 2001., Љуштаку је отпуштен са места команданта КЗК- а и забрањено му је ношење ватреног оружја. За кршење ове забране, он је одведен у притвор од стране КФОР на испитивање. Након тога, он је напустио регион општини Србица, плашећи сведоке због његових криминалних активности током и након оружаног сукоба, и провео је већи део 2002 у Албанији, у граду Куксу. Његова породица једна је однајутицајнијих у региону Дренице и блиско сарађује са Хашимом Тачијем, Реџепом и Сулејмана Селимијем и Џавитом Халитиијем  игра значајну улогу у организованом криминалу на КиМ. Он је на америчкој „црној листи“ организација и појединаца којима су, због својих терористичких активности, ограничени приступи финансијској помоћи, односно, који не смеју да уђу у САД .

Подаци изнети у овом чланку су подаци чији је власник Безбедносно Иформативна Агенција (БИА)

У наставку превод текста на енглески језик

Уредништво “СРБИ НА ОКУП”

___________________________________________________________________

SAMI (Malazim) LUSHTAKU

Born on February 20, 1961, in the village of Donje Prekaze, Municipality of Srbica. By a verdict of the District Court in Priština, he was sentenced, in absentia, to 20 years of imprisonment for his criminal acts of terrorism. Together with Adem and Hamza Hasari, Fadil and Nuredin Lushtaku, Sylejman and Rexhepi Selimi, Tahir Jashari and Jakup Nura, he is one of the founders of KLA in the Drenica region. He completed his military training in Albanian and, in 1997, took part in the abuse and the massacre of the Serb civilians who were kidnapped and held in a camp situated in the Likovac village, Municipality of Srbica. He was a perpetrator of a terrorist attack on a police station in the Rudnik village, Municipality of Srbica, in 1998, as well as on a police convoy in the village of Ludović, Municipality of Srbica. In that period, he was appointed Deputy Commander of the KLA General Staff for the Drenica zone of operations, with the headquarters in the village of Likovac, Municipality of Srbica, and for a certain period of time he carried out the duties of the commander of this operative zone. Later, Hashim Thaqi appointed him Commander of the 2nd operative zone in the Prizren region (Paštrik). At the same time, he was elected Deputy Head of the Kosovo’s Secret Service where, among other duties, he was in charge of engaging volunteer units from Drenica, which were sent to the region of the Bujanovac, Preševo and Medvedja municipalities, in order to carry out terrorist acts. Due to the increased terrorist activities the consequence of which is a destabilized security status in K&M and following the initiative of the representative of the US administration, on July 6, 2001, Lushtaku was fired from his position of the KPC Commander and is prohibited from carrying firearms. For violating this prohibition, he was taken into custody by KFOR for questioning. After that, he left the region of the Srbica Municipality, fearing the arrested for his criminal and terrorist activities during and after the armed conflict, and spent the larger part of 2002 in Albania, in the city of Kuks. His family is one of the most influential in the Drenica region and works closely with Hashim Thaqi, Rexhep and Sylejman Selimi and Xhavit Halliti, playing a significant role in the organized crime in K&M. He is on the American „black list“ of organizations and individuals who, because of their terrorist activities, have restricted access to financial aid, i.e., who are not allowed to enter the US.