Велика мапа „Јасеновачки логор 1942“

Из књиге „Јасеновачки логор“ др Николе Николића доносимо велику мапу логора из 1942. године.

jasenovac-1942

ЛЕГЕНДА УЗ ВЕЛИКУ МАПУ „ЈАСЕНОВАЧКИ ЛОГОР“

 1. Стражара Усташко-„часничке“ настамбе. „Ходник маљева“
 2. Звонара
 3. Мучионица – затвор и стан мучитеља
 4. Шупа за опљачкане ствари
 5. Заповједништво, стан Лубурића – „света соба“, стан Љубе Милоша – мјесто садистичких уморстава из уживања, канцеларија Беговића
 6. Мјесто примања новопридошлих осуђеника и одабирања за индивидуална и масовна уморства те безбројних јавних мучења и убојстава
 7. „Монтажа“
 8. Магазин, лимарија
 9. Гаража
 10. Гробље жељезних уређаја, аутомобила итд.
 11. Ланчара
 12. Циглана „Ринг“ пећи (керамика) за спаљивање живих и покланих
 13. „Тунел смрти“
 14. Електричари
 15. Грађевинска група, столарија
 16. Прављење сирових ћерпича за циглу – мјесто многих убојстава
 17. Усташко-„часничка“ кантина и трпезарија. Радионице: умјетно-керамичка, умјетно-браварска, бријачница, итд.
 18. Пилана
 19. Погон
 20. Мјесто многих „наступа“ и убојстава
 21. Стаја за оруђе и сточну храну.
 22. Латрине с отвореним отјецајем „Бајер“ (41). одакле се је вода пумпала (31) у „језеро“ (24) коју су логораши пили, а била је заражена трбушним тифусом
 23. Пекара и магазини хране
 24. Сабласно језеро
 25. Економија, стаје
 26. Клаоница
 27. Болница „B-I“
 28. Болница „B-II“ (Људоловка)
 29. Болничка „настамба“ – за особље болнице
 30. Мјесто „наступа“ и „примјерних егзекуција“
 31. Пумпа за пребацивање заражене воде из „Бајера“ у „Језеро“ (24)
 32. Поврће буја из гробља плитко закопаних жртава
 33. Логор
 34. Латрине
 35. Вјежбалиште дјеце, која су касније поклана
 36. Дезинфекција. Стан, гдје су становала дјеца с учитељем.
 37. „III-C“
 38. Чергашки, цигански „логор гладне смрти“
 39. Кухиња за заточенике и магазин
 40. „Крпара“ – за сортирање циганских прња, које су слали у текстилне фабрике
 41. „Бајер“ – велики кратер, из којега се копала глина. Мјесто масовних убојстава исцрпљењем
 42. Циклонска плинара – радионица сапуна
 43. Граник
 44. Скела за Градину
 45. Куле „вребачнице“
 46. Вранчићева ветеринарска амбуланта
 47. Мртвачница
 48. Канцеларија „III-C“
 49. Скела „св. Молоха“
 50. „Кућа сабласти“ Пере Вукића