Чак ни као помоћ родитељима: Влада проширила листу забрањених послова за децу

Влада Србије усвојила је Уредбу о утврђивању опасног рада за децу, која представља листу послова које деца никако не би смела да раде. Уредба ће се примењивати од 1. јануара наредне године.

decji-rad-680x450

Свакодневни рад на њиви, чак и као помоћ родитељима, рад на грађевини, у руднику, пекари, на узгоју животиња… само су нека од забрањених занимања која се налазе у Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих које је донело Министарство за рад и Министарство здравља децембра прошле године. Међутим, Влада РС је узимајући у обзир Препоруку МОР-а о забрани и хитној акцији за укидање најгорих облика дечијег рада, донела Уредбу о утврђивању опасног рада за децу 29. маја 2017. године.

Наведеном уредбом је утврђено да су опасне околности за децу, а то су сви млађи од 18 година: рад испод земље (рад у рудницима и сл.), прековремени рад, рад на саобраћајницама, ван места пребивалишта деце млађе од 15 година живота, у скученим просторима (уласци у машине, канале и сл.), на висини или у дубини, са опасним машинама, уређајима и оштрим предметима, као и рад у нефизиолошком положају тела при раду (на пример дуготрајно стајање, клечање, повијен положај…).

Такође су наведене физичке штетности којима деца не смеју да буду изложена: неповољни климатски или микроклиматски фактори (висока или ниска температура, висока влажност), тешки психички и/или физички напори (на пример енергетска потрошња већа од 20 кЈ/мин, подизање терета у једном захвату за децу старију од 15 година живота до 10 кг, а за децу млађу од 15 година живота до 7 кг), висок ниво нејонизујућег зрачења, бука изнад 85 дБ(А), вибрације које могу довести до оштећења здравља и као хемијска штетност: дувански дим.

У складу са тиме у опасне делатности за децу спадају:

1. Рударство

2. Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

3. Услужне делатности у гајењу усева и засада

4. Помоћне делатности у узгоју животиња

5. Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности

6. Сеча дрвећа

7. Услужне делатности у вези са шумарством

8. Риболов

9. Уклањање отпадних вода

10. Скупљање опасног отпада

11. Третман и одлагање отпада

12. Поновна употреба материјала

13. Санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом

14. Заштитне и истражне делатности

15. Здравствене делатности

16. Коцкање и клађење

17. Погребне и сродне делатности

18. Делатност неге и одржавања тела

19. Остале непоменуте личне услужне делатности

С обзиром на телесни и духовни развој деце млађе од 15 година живота поред осталих, посебно су наглашене и додатне опасне делатности ради обезбеђивања њихове заштите, кажу у надлежном министарству.

Опасне делатности за децу млађу од 15 година:

1. Прерађивачка индустрија

2. Грађевинарство

3. Скупљање отпада који није опасан

4. Узгој животиња

5. Делатност припремања и послуживања хране и пића

6. Услуге одржавања објеката

7. Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

8. Делатност фризерских и козметичких салона

9. Делатност домаћинства која запошљава послугу

“Изузетак у ограниченом обиму, постоји када је у питању стручно образовање деце (ученици средњих стручних школа) када су на пракси и тада појединим штетностима и околностима могу бити изложени, али максимално до 1/3 односно 1/5 месечног времена предвиђеног за рад одраслих”, стоји у уредби.

Уредба о утврђивању опасног рада за децу ступила је на снагу 7. јуна 2017. године и почиње да се примењује од 1. јануара 2018. године. Њено спровођење ће контролисти надлежне инспекције, од Инспекције рада, здравствене и просветне до Инспекције социјалне заштите.

За оне послодавце који упркос забрани буду запошљавали децу на забрањеним занимањима, казне неће бити благе.

“Уколико послодавци ангажују младе у супротности са овим правилником инспектор рада може покренути захтев за покретање прекршајног поступка и запрећена казна за послодавца са својством правног лица је од 800.000 до 1.000.000 динара, а за послодавца који је приватни предузетник од 400.000 до 500.000 динара”, наводе у Министарству рада.

 

 

Извор: Курир