- Срби на окуп! - http://srbinaokup.info -

Како да правно заштитите своју децу од оваквих и сличних „образовних” пакета

Како да правно заштитите своју децу од оваквих и сличних „образовних” пакета

Поштовани породични људи,

С обзиром да образовни „секс“ пакети нису дошли „ни од куда“ нити „одједном“ већ су део једне дубље идеолошке приче која своје пипке пружа у наш државни и школски систем већ 15 година, написали смо ово правно упуство за сваког држављана Републике Србије ради знања на које се документе, акте и чланове може позвати да заштити своје неприкосновено право као родитеља да васпита децу у складу са СОПСТВЕНИМ верским и/или моралним уверењима.

Не смемо бити наивни као родитељи па мислити да , након што се повуку ови скаредни образовни пакети, да смо победили, да сада више нема опасности за нашу децу. Ради се о томе да идеологија хомосексуализма има трајан план да, на овај или онај начин, мањим или већим корацима, једним кораком назад а потом два напред – допре до наше деце.

Зато је важно да сачувате негде овај текст у наставку како бисте дочекали спремни нови напад родних идеолога на нашу децу.

 

ПравославниРодитељ.орг

 

ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ НА КОЈЕ СЕ МОЖЕТЕ ПОЗВАТИ ДА ЗАШТИТЕ СВОЈУ ДЕЦУ

 

Највећи део садржаја у „Образовном пакету“ у супротности је са Уставом и законима Републике Србије, као и с међународним споразумима које је Србија потписала.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја директно крши Устав и законе РС, а такође и међународне конвенције тиме што предшколским и школским установама у Србији намеће штетне садржаје који су продукт једне невладине организације и дело ауторки недовољних квалификација и стручности.

Да бисмо заштитили децу од штетних материјала и садржаја, можемо се позвати на следећа акта:

1) Устав Републике Србије:

– члан 43, став 5: „Родитељи и законски стараоци имају право да својој деци обезбеде верско и морално образовање у складу са својим уверењима“;
– члан 64, став 1: „Деца уживају људска права примерено свом узрасту и
душевној зрелости“;
– члан 64, став 3: „Деца су заштићена од психичког, физичког, економског и
сваког другог искоришћавања или злоупотребљавања“;
– члан 65, став 1: „Родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају
и образују своју децу, и у томе су равноправни“.

 

2) Кривични закон Републике Србије:

– члан 185, став 1: “Ко малолетнику прода, прикаже или јавним излагањем или на други начин учини доступним текстове, слике, аудио-визуелне или друге предмете порнографске садржине или му прикаже порнографску представу, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци“,

 

3) Универзална декларација о људским правима:

– члан 26, став 3: „Родитељи имају првенствено право да бирају врсту
образовања за своју децу“;

 

4) Конвенција УН о правима детета:

– члан 14, став 2: „Државе чланице поштују права и дужности родитеља и, у одређеним случајевима, законских старатеља да усмеравају дете у остваривању његовог права на начин који је у складу с развојним способностима детета“; другим речима дете има право на слободу мишљења, савести и вероисповести, уз одговарајуће усмеравање од стране родитеља у складу с развојним способностима детета;

– члан 17, став 1: „Државе чланице омогућавају детету приступ информацијама и материјалима из различитих националних и међународних извора, посебно оних чији је циљ унапређење његовог социјалног, духовног и моралног добра и физичког и менталног здравља. У том циљу, државе чланице: … (е) подстичу развој одговарајућих смерница за заштиту детета од информација и материјала који штете његовом добру, имајући у виду одредбе чл. 13. и 18; другим речима дете има право да тражи информације које га интересују, а држава мора да га заштити од штетних материјала и информација;

– члан 36: „Државе чланице штите дете од свих других облика искоришћавања штетних по било који вид дететове добробити“; другим речима дете мора да буде заштићено од сваког вида искоришћавања које је штетно за њега;
5) Међународни пакт о грађанским и политичким правима:

– члан 18, став 4: „Државе уговорнице овог Пакта се обавезују на поштовање слободе родитеља, односно законских старатеља, да обезбеде верско и морално васпитање своје деце у складу са својим убеђењима“;

– члан 24, став 1: „Свако дете без икаквог разликовања заснованог на раси, боји, полу, језику, вероисповести, националном или друштвеном пореклу, имовини или рођењу, има право на мере заштите од стране његове породице, друштва и државе које захтева његов положај малолетника“

 

6) Пресуде Европског суда за људска права показују да овај суд јасно уважава примарно право родитеља да васпитавају своју децу у складу са својим моралним и верским уверењима, и забрањује да се деци намећу уверења која нису у складу са уверењима њихових родитеља:

– „Кјелдсен и др. против Данске“ – пресуда од 7. 12. 1976. Пресуда потврђује да родитељи имају слободу да образују децу у складу са својим верским и филозофским уверењима, у складу с чланом 2 Протокола 1 Европске конвенције о људским правима. Суд је закључио да обавезно сексуално образовање у државним школама не сме да угрожава слободу родитеља;

– „Кампбел и Косанс против Уједињеног Краљевства“ – пресуда од 25. 2. 1982. Пресуда се такође позива на члан 2 Протокола 1 Европске конвенције о људским правима („Нико не може бити лишен права на образовање. У вршењу свих својих функција у области образовања и наставе, држава поштује право родитеља да обезбеде образовање и наставу који су у складу с њиховим верским и филозофским уверењима“).

Суштина ових и сличних пресуда је следећа: ако се родитељ побуни против неког предмета или дела градива у школи, школа је дужна да ученику понуди други предмет/градиво у складу с верским/филозофским уверењима родитеља. Школа не сме да ускрати детету образовање ако се родитељ побуни против предмета/градива.

С обзиром на то да је садржај „Образовних пакета“ намењен свој деци у предшколским установама, и основним и средњим школама, као и свим другим субјектима који су повезани с васпитањем и образовањем деце предшколског и школског узраста, јасно је да се учење о хомосексуалности, као и порнографски садржаји пакета желе наметнути свима без изузетка, свој деци без обзира на моралне вредности и верска/филозофска уверења њихових родитеља.

Стога тврдимо да су „Образовни пакети“ за предшколске и школске установе у супротности с са Уставом и Кривичним законом Републике Србије, наведеним међународним споразумима и конвенцијама и пресудама Европског суда за људска права које забрањују наметање филозофских или верских уверења скупини која има другачија филозофска или верска уверења – у нашем случају, већини грађана Србије и њиховој деци.

 

 

 

Извор: Православни родитељ