Извештај са седнице већа СНО „Срби на окуп“

Sednica veca SNO SRBINAOKUPСедница већа СНО „Срби на окуп“ одржана је 15 септембра 2012 године, у седишту СНО „Срби на окуп“ у Београду. Седници су присуствовали готово сви чланови већа СНО „Срби на окуп“.

По утврђеном дневном реду, прва тачка седнице већа била је оцена одржане прве скупштине СНО „Срби на окуп“. Учешће у дискусији су узели готово сви чланови већа и једна генерална оцена свих који су дискутовали јесте да је уз неколико мањих пропуста скупштина прошла у најбољем реду.

Брат Радмило Крстић је рекао да је он лично презадовољан како је скупштина протекла, а нарочито због тога да је то прва скупштина коју СНО „Срби на окуп“ организује.

Војвода Бранивоје Јевтовић је готово истим тоном као и брат Радмило истакао задовољство поводом организације прве скупштине, и додао неколико врло конструктивних предлога.

По другој тачки дневног реда одабира одређених органа у СНО „Срби на окуп“, учешће је узело више учесника. Закључак ове дискусије је био да треба оформити радну групу за израду пословника о раду већа СНО „Срби на окуп“, као и о одабиру органа у СНО „Срби на окуп“. Овај закључак је усвојен и формирана је радна група.

Остале тачке дневног реда су усвајањем овог закључка изостале, и договорен је наставак рада на следећој седници, када се добију конкретни предлози пословника.

Уредништво „Срби на окуп“