Председничком кандидату/председнику Томиславу Николићу

tomislav nikolic

Господин

Томислав НИКОЛИЋ председник Републике,
Андрићев венац бр. 1, 11000 Београд

За поштену Србију Мислим да никад нећу бити Томислав Николић и СНС Председник у Приштини у предизборној кампањи, 2012.г. Председник Томислав Николић, 10/07/2012.г.

Доставља се преко интернета:

ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у Републици Србији и ван ње, ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА/ПАРТИЈАМА/ПОКРЕТИМА, СРЕДСТВА ЈАВНОГ ОБАВЕШТАВАЊА

Ваша екселенцијо председниче Републике господине Томиславе НИКОЛИЋУ,

Предмет: Утисак о Вашем раду

Ваше јавне изјаве да желите да остварите концензус у народу по питању Косова и Метохије у мени су створиле утисак да Вама није јасно шта је Ваша обавеза. Слободан сам да Вам јавно изложим тај свој утисак јер се ради о теми од општег интереса.

УТИСАК

Прво: Вама није јасно да за Србски народ и за Републику Србију не постоји проблем Косова и Метохије. За Србски народ је то јасно исказано у АМАНЕТУ СРБСКОМ НАРОДУ ( Додатак). Преамбула Устава, Чланови Устава: 1, 8 и 114-Председничка заклетва Вам недвосмислено и изричито одређују да је Републици Србији јасно да је Косово и Метохија њен неодвојив део. Кумановски споразум и Резолуција 1244 УН потврђују да је то јасно и чланицама УН.

Друго: Ви прихватате наметнути став да је Косово и Метохија проблем. То нисте смели да прихватите ни као држављанин Републике Србије, ни као Србин, а поготову не сада као Председник Републике. Прихватате ставове власти већине западних држава супротне истини о Србији, Уставу, Повељи УН и Резолуцији 1244 УН.

Треће: Ви не показујете ни поштење ни истинољубивост ни правдољубивост ни храброст ни мудрост прихватањем тог наметнутог става, уместо да јасно, отворено и честито објасните целом свету који је проблем на Косову и Метохији.

Четврто: Проблем који постоји на Косову и Метохији, а тиме у Републици Србији, у Европи и у свету је проблем шиптарске националне мањине што:

  • она не цени Србе и Србију за пружено гостпоримство, поверење, слободан живот, равноправан статус са свим осталим држављанима Р. Србије, за коришћење државних/друштвених станова, за сређено запошљавање, за школовање без школарине и на шиптарском језику, за потпуну здравствену и социјалну заштиту, за живот у мирнодопским условима,
  • што шиптарско вођство лажно убеђује, васпитава и образује Шиптаре да је Косово и Метохија њихова земља,
  • што шиптарско руководство васпоставља шиптарски нацизам из 2. Светског рата и јача тероризам против староседелачких аутохтоних Срба,
  • што шиптарско руководство организује Шиптаре да не поштују ни


Љ. Т. Грујић
ПРЕДСЕДНИК ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ 2

Републику Србију ни Кумановски споразум ни Резолуцију 1244 УН већ је створило оружану војску и прогласило Косово и Метохију за своју државу,

  • што шиптарско руководство уништава све србске националне, културне, духовне и материјалне вредности на Косову и Метохији, и што самовољно распродаје државну / друштвену / црквену / приватну имовину Републике Србије, Српске православне цркве и Србског народа,
  • што учествује у злочинима против Срба,
  • што свуда шири лажи о Србима и Србији,
  • што распирује мржњу међу Шиптарима против Срба,
  • што непрекидно појачава истребљивање Срба свим средствима и методама,
  • што све то штите власти већине западних држава, КФОР и ЕУЛЕКС.


Пето:
Ви не схватате да изазивате малодушност у народу. Ваша је председничка дужност да личним радом показујете како се штите држава и народ.

Шесто: Не показујете, не само способност, већ ни спремност да непоклебљиво и доследно примењујете сва законска и уставна средства и права, као и права одређена Повељом УН, Кумановским споразумом и Резолуцијом 1244 УН и међународним правом за ослобађање Срба и свих других подвргнутих нацистичком шиптарском терору на Косову и Метохији и на уклањање неоправдиве окупације Косова и Метохије. Не показујете спремност да се заложите да Шиптари испоштују обавезе по Уставу, Резолуцији 1244 УН и повељи УН да Косово и Метохија буде мирнодопска демилитаризована област Р. Србије под суверенитетом Р. Србије као њен нераздвојиви део.

Седмо: Не показујете спремност да покренете уставне и законске поступке и процедуре о поништавању свих аката које је власт под руководством Бориса Тадића неуставно донела, потписала или прихватила. Ви их прихватате и спроводите супротно одлуци народа на председничким изборима у другом кругу.

Осмо: Прихватили сте да неуставна пријава у име Р. Србије за чланство у Европској Унији важи под досадашњим и новим условима Р. Србији без референдумског става држављана Р. Србије о томе. Не тражите да ЕУ испуни обавезе одређене Уставом, европским вредностима, Повељом УН и Резолуцијом 1244.

Девето: Ви, као заштитник државе, Устава и закона, не тражите од одговарајућих државних органа да покрену законски кривични поступак против Бориса ТАДИЋА за његово неуставно деловање против државе и народа 2004.-2012. г.

Десето: Ви сте се оглушили, не само о молбу да одржите реч, већ сте и самог себе лично унизили непоштовањем јавног обећања народу да ћете се заложити за поштену Србију и да ћете расписати нове, поштене, равноправне слободне изборе. Дошли смо, и држава и народ, у ову ситуацију политичког мрцварења свих нас.

У нади да ћете својим радом за добро Р. Србије оповргнути овај утисак, с поштовањем,

Додатак:
Аманет Србском народу Др Љубомир Т. ГРУЈИЋ
Џона Кенедија 31/15
Београд, 11. јули, 2012. године 11070 Београд
Љ. Т. Грујић

ПРЕДСЕДНИК ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ 3

АМАНЕТ СРБСКОМ НАРОДУ

Србскa Пoстojбинa, душa Србскoг нaрoдa, кoлeвкa србскe културe, пoнoс србскoг рoдoљубљa, дух и споменик србскe Вeрe, ризница србског слободарства, исконски завет србске храбрости, зeмљa нaтoпљeнa србскoм крвљу за слободу, симбoл србскe гoстoпримљивoсти и праведности, дoкaз србскe човечности и људске сoлидaрнoсти, стaлнa Пaтриjaршиja Српскe Прaвoслaвнe Црквe и Светосавља, трајан кaмeн тeмeљaц слoбoдних и нeзaвисних србских држaвa,

KOСOВO и METOХИJA

су били, jeсу и oстaћe нeрaздвojив дeo Србиje. Ниje пoстojaлa, нити пoстojи нити ћe бити личнoст, гeнeрaциja или гeнeрaциje, Влaдa или институциja, Прeдсeдник или Moнaрх, билo кo или билo штa, нeкo или нeштo ниje биo/билo, ниje и нeћe бити oвлaшћeнo дa у имe Србскoг нaрoдa, у имe Србиje и/или билo кoje србскe држaвe, прихвaти – пoтпишe – дозволи расрбљавање, oкупaциjу, чaк oдвajaњe Koсoвa и/или Meтoхиje oд Србиje.

Свaкo тaквo рaзмaтрaњe, сaгaлaснoст или пoтпис, свако такво пасивно или активно прихватање je билo, jeстe и билo би нeустaвнo и нeвaжeћe, и нeприхвaтљив aкт нaциoнaлнe вeлeиздaje.

ОСЛОБАЂАЊЕ СРБА И ОБНАВЉАЊЕ

СРБСКИХ СВЕТИЊА И ИМАЊА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

JE СВЕТИ ЗАДАТАК СРБСКОГ НАРОДА И ЊЕГОВЕ ДРЖАВЕ.

Србски рoдитeљи, бaбe и дeдe, србски прeци живим и будућим србским гeнeрaциjaмa.

* * *

Пријем овог писма послатог препоручено с повратницом је потврђен 12. јула, 2012. г