Цвијетин Миливојевић: Es wird bekannt gegeben!

izdajnik-aleksandar-vucic

Ко учествује у манифестовањима непријатељским према Немачкој сваке врсте или у скуповима на улицама и трговима, или ко без одобрења надлежних немачких власти приређује или учествује на јавним састанцима или поворкама, казниће се смрћу, робијом или затвором. Као манифестовање непријатељско према Немачкој сматра се и цепање или оштећење изложених Обзнана немачких надлештава. (чл. 10)

Ко увреди Вођу Немачког Рајха, немачки народ, немачку или неку савезничку војну силу, СС или полицију, неко немачко надлештво или припаднике окупационе силе као такве, биће кажњен затвором, у тежим случајевима робијом. (чл. 16)

Ко предузме да непријатељским лицима или надлештвима, на штету Немачког Рајха, немачке војне силе или са Немачким Рајхом савезничких држава, предаје вести, казниће се смрћу, у мање тешким случајевима робијом не мањом од три године, уколико се дело према другим прописима не кажњава теже. (чл. 17)

Ко слуша друге радио-емисионе станице осим немачких или емисионе станице од немачких трупа запоседнутих подручја или за то да прилику, казниће се робијом… (чл. 20)

Ко држи голубове писмоноше, гаји или их увози на окупирано подручје, казниће се робијом, у мањем тешким случајевима затвором, уколико се према другим прописима не изриче тежа казна… (чл. 24)

Ко без одобрења надлежних немачких војних надлештава израђује или шири летке или плакате, казниће се робијом или затвором, у тешким случајевима смрћу. (чл. 26)

Ко војна постројења, војне формације или војничко оружје и справе фотографише, црта или слика, биће, уколико се према другим прописима не кажњава тежим казнама, кажњен затвором… Као војна постројења сматрају се и важни мостови, раскрснице путева, жељезничка постројења, плинска, електрична и водена постројења. (чл. 34)

Лице које изврши облежај са лицем, немачким држављанином, и поред тога што зна или по околностима мора претпостављати да болује од заразне полне болести, казниће се робијом или затвором. (чл. 35)

Ето, чисто да наставим тамо где сам, у прошлој колумни, стао. Учини ли и се и Вама, повремено, да чујете „там-там“ оног Шицеровог добошара из „Салаша у Малом Риту“?

Ко присилне локалне изборе одржане 3. новембра по законима Републике Косово сматра антиуставним, противзаконским, илегалним и „паралелним“; ко, дакле, налог Берлина и Брисела Србији да дигне руке од 15 одсто своје територије сматра непријатељским; ко истеривање северних Срба Космећана из Србије и утеривање у Тачијеву државу сматра кривичним делом… нека поразмисли о „Уредби о примени немачког казненог права и за заштиту унутарњег мира и окупационе силе“, објављеној у београдском „Verordnungsblatt des Befehlshabers Serbien“ (Лист уредаба заповедника Србије), од 8. јула 1943, чије делове, седам деценија после, без допуштења „аутора“ (Der Kommandierende General und Befehlshaber in Serbien) – преносим!

Данас