Андреј Фурсов, ТРИ – Д (деиндустријализација, депопулација, дерационализација)