Борко Стефановић: „Предлог Резолуције о усаглашавању спољне политике Републике Србије са спољном политиком Европске уније у виду рестриктивних мера према Руској федерацији“

borko

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Народна скупштина
23. новембар 2022. године
Београд

ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Ha основу чл. 107, ст. 1 Устава Републике Србије, чл. 40, ст. I, тачка 1) Закона о Народној скупштини и чл. 150., 190. и 191. Пословника Народне скупштине Републике Србије подносим:

ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О УСАГЛАШАВАЊУ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА СПОЉНОМ ПОЛИТИКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ВИДУ РЕСТРИКТИВНИХ МЕРА ПРЕМА РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ

с предлогом да се узме у претрес.

НАРОДНИ ПОСЛАНИК

Борко Стефановић

borko1

Ha основу члана 99. Устава Републике Србије и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени Гласник РС“, број 9/10).

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној дана 2022. године, доноси:

РЕЗОЛУЦИЈУ

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О УСАГЛАШАВАЊУ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА СПОЉНОМ ПОЛИТИКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

У ВИДУ РЕСТРИКТИВНИХ МЕРА ПРЕМА РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ

Полазећи од привржености Републике Србије очувању и пуној примени међународног права, свих важећих резолуција Савета безбедности Уједињених нација, као и свих других међународних докумената ОЕБС, Савета Европе и других међународних организација који обезбеђују међународни јавни поредак и поштовање територијалног интегритета држава чланица УН,

Приджавајући се слова и духа Устава Републике Србије и свих усвојених скупштинских резолуција о Косову и Метохији, као делу Републике Србије,

Подсећајући да је Република Србија осудила агресију Руске Федерације на суверену и међународно признату државу Украјину, као и да је наша држава исказала пуну подршку територијалном интегритету Украјине, уз осуду покушаја једностраног одузимања територије Украјине од стране Руске Федерације,

Узимајући у обзир да је Руска Федерација једнострано и насилно, војном силом и агресијом, напала међународно признату и суверену државу Украјину 24. фебруара 2022. године, као и да је тај чин осудила огромна већина држава чланица УН у одговарајућим резолуцијама Генералне скупштине УН, као и да је од националног и државног интереса Републике Србије да ни у ком облику не може подржати сецесију, агресију или отимање територија међународно признатих држава, па тако и Украјине, водећи рачуна о нашем Уставу и државном интересу по питању заштите уставног третмана и односа према Косову и Метохији, као делу Републике Србије,

Подвлачећи чињеницу да је Република Србија држава кандидат за чланство у Европској унији од 2012. године и да више од две деценије ради на усаглашавању свог законодавног, привредног, безбедносног и вредносног оквира са ЕУ, као и да су политику уласка Србије у Европску унију грађани Србије подржали на свим изборима од 2000. године,

Поздрављајући пуну опредељеност свих Влада Србије до сад да Србија у најкраћем могућем року, испуњавајући јасне и унапред изнете обавезе и критеријуме за чланство, уђе у састав

borko2

Европске уније, поштујући чињеницу да је Србија стара европска држава и да је Европа место коме припадамо вековима,

Узимајући у обзир обавезе које смо као држава преузели на путу ка чланству у ЕУ, као и наше привредне интересе, привлачење и продубљивање одличне привредне и укупне економске сарадње са компанијама из ЕУ, као групе држава из којих долази највећи број страних улагања у нашу привреду, са којима имамо најразвијенију трговинску размену и у чијим компанијама ради стотине хиљада наших грађана,

Имајући у виду притиске, насиље, једнострано тумачење постигнутих споразума и све друге акте против Срба на Косову и Метохији, које спроводи Влада Аљбина Куртија, што доводи Републику Србију у неповољну међународну ситуацију и под сталне притиске, истовремено желећи да успешно бранимо Косово и Метохију као део Србије на међународној сцени избегавајући међународну изолацију и статус државе парије,

Схватајући да је Европска унија увела више пакета санкција против Руске Федерације и њеног руководства због напада на Украјину противно међународном праву, као и да је тај напад проузроковао више од осам милиона избеглих, десетине хиљада мртвих и ратне злочине,

Истичући да смо свесни скромног домета санкција које би Република Србија увела Руској Федерацији, док истовремено не верујемо у санкције као ефикасно оруђе међународних односа,

Верујући, истовремено, да цела Европа стоји уједињена у политици санкција према Руској Федерацији и руском руководству и да је Србија једина европска држава, осим Белорусије и Турске, која није увела ниједан пакет санкција против руског руководства, као и да је рат у Украјини трајно променио структуру међународних односа и општу климу и правила у свету,

Знајући да ће отклон Европе према руском руководству остати на снази на економским, енергетским, политичким и безбедносним сегментима и кад се рат најзад заврши, као и да је таква ситуација створила виртуелни Берлински зид у Европи и да Србија не сме бити на погрешној страни као неколико пута у прошлости,

Посебно истучући да однос Републике Србије према рестриктивним мерама Руској Федерацији и њеном руководству не може бити повезан са нашим традиционално добрим односима са руским народом, поштујући донедавно идентичан поглед на поштовање међународног права и поретка и чувајући сећања на наша историјска савезништва у великим ратовима и нашу културну и верску повезаност,

Утврђују се следећи обавезујући ставови Народне скупштине Републике Србије као и свих других државних органа:

1. Влада Републике Србије ће у најкраћем могућем року ускладити своју спољну политику са Европском унијом по питању рестриктивних мера (санкција) према Руској Федерацији и њеном

borko3

руководству и увести одговарајући пакет санкција према Руској Федерацији и њеном руководству.

2. Влада Републике Србије ће самостално одредити који од пакета рестриктивних мера према Руској Федерацији могу бити одмах примењени, узимајући у обзир динамику међународних односа и тренутне ситуације, као и притиске који постоје на Републику Србију од стране међународних фактора.

3. Смернице из ове Резолуције су обавезујуће за Владу Србије и све државне органе и они су у обавези да поштују слово Резолуције, као и да редовно извештавају Народну скупштину о примени ове Резолуције и импликацијама на међународни, политички, привредни и безбедносни положај наше земље, као и динамику наших европских интеграција.

 

Ову Резолуцију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

У Београду,, 2022. године

ПРЕДСЕДНИК

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Владимир Орлић с.р

borko4

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ

Уставни основ за доношење ове Резолуције је садржан у одредби чл. 99, ст. 1, тачка 7. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скупштина доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије, као и у чл. 8, ст. 1, Закона о Народној скупштини PC, којим се прописује да, између осталог, Народна скупштина доноси резолуције.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ

Услед нелегалног војног напада Руске Федерације на међународно признату и суверену државу Украјину, као и јенострани покушај РФ да отцепи источне делове Украјине и Крим, довели су до готово једнодушне осуде готово целог света a нарочито Европске уније. Ова заједница држава (ЕУ) је најважнији економски, политички и безбедносни партнер и Србија је држава кандидат за чланство у Европској унији. Самим тим, наша држава је у обавези да, између осталог, усклади своју спољну политику са политиком Европске уније, нарочито према рестриктивним мерама према Руској Федерацији и њеном руководству. Од највишег је националног и државног интереса да Република Србија усклади своју спољну политику са Европском унијом јер смо држава кандидат за чланство и јер желимо да будемо део тог клуба држава Европе, што су грађани подржали на свим изборима од 2000. године. Истовремено, иако нисмо формално у обавези да се ускладимо сад већ кад затворимо одговарајуће поглавље у преговарачком процесу приступања, Република Србија мора да води рачуна о сопствено интересу на пољу економије, инвестиција у нашу привреду као и радним местима код компанија из ЕУ. Република Србија не може бити једино, изоловано, острво на континенту у ситуацији кад се свет претворио у контрастну композицију црно-бело и не може бити изван сопственог интереса и будућности генерација које долазе у будућности. Остављајући Влади Србије могућност избора адекватног пакета санкција које би се примениле одмах, Резолуција прихвата да извршна власт има адекватан увид у промене динамике у међународном односима и притиске којима је Србија изложена тим поводом. Такође, неувођење рестриктивних мера према руководству Руске Федерације би Србију додатно изоловало и опасно је приближило даљој стагнацији у страним улагањима и опасности повлачења инвеститора из Србије због несигурности и нестабилности наше политичке ситуације. Посебно је велика опасност од неформалног и тихог бојкота наше привреде и декуражирања инвестиција и коришћења европских фондова за Србију. Додајмо и опасност и неповољан положај Републике Србије у случају даљих притисака и изолације по питању одбране нашег уставног и националног погледа на статус Косова и Метохије a у светлу последњих преговарачких понуда, где би Србија која је изолована и неформално изопштена из европских процеса и цивилизованих токова нашег континента, била онемогућена да адекватно брани КиМ и позицију да никад не признамо једнострано програшену независност наше Покрајине.

borko5

III. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ

За спровођење ове резолуције нису потребна додатна средства буџета Републике Србије.

Извор:
НСПМ