КОЛИКО ЈЕ ВАЖНА ВЕЗА СА ОЦЕМ?

kravata

Здрави породични односи су својеврсно језгро из којег црпимо подстицаје за наше односе са пријатељима и партнерима, животни елан и ентузијазам.

Са друге стране све присутнији проблем савремених породица је управо тај што очеви често недостају. Неке од последица овог недостатка, кажу психолози, могу бити: непрестано доказивање које доводи до замора и неквалитетног живљења, депресија, смањена фрустрациона толеранција… па је због тога од велике важности да на време са очевима успоставимо квалитетан однос.

Отац који има адекватан и здрав однос са мајком обраћа пажњу на њихове потребе, посвећује им се и проводи квалитетно време са њима што доводи до психолошког и емотивног баланса.

“Сваки отац треба да зна да ће једног дана његов син следити његов пример, а не савет.”

Мушкарци који су одрасли са оцем који је био укључен у њихово васпитање имају одређене бенефите, пре свега у периоду адолесценције. Отац даје позитиван пример, слику будућем мушкарцу како да се понаша у многобројним животним ситуацијама. Највећи део наших понашања учимо посматрајући а касније и имитирајући одређене моделе. У одеређеном броју случајева може доћи и до потпуне идентификације са особом коју посматрамо.

Дечак посматра како се отац понаша у одређеним ситуацијама, али посматра и како се отац адаптира на промене током година, као и какав има однос према супрузи.

Отац помаже дечаку да формира здрав идентитет и на известан начин учи како да испољи своје емоције, односно који начин испољавања емоција је прихватљив код мушкараца.

Са друге стране, веза са родитељем истог пола утиче на осећање сигурности као и већи степен разумевања промена које се дешавају током одрастања. Уколико је отац био укључен, дечак се осећа заштићеним и лакше и брже пролази кроз природне развојне промене и задатке током живота.

Стога оваква деца себе мање излажу ризичним ситуацијама, боље процењују ризике и не упуштају се у употребу психоактивних супстанци, имају мање проблема у понашању и постижу боље академске резултате.

Утицај односа са оцем на жене

Близак и посвећен отац представља узор какав партнер треба да буде, али и шта значи осећати се заштићено и сигурно. Особине које је отац пројектовао у односу на девојчицу постају доминантне особине које она тражи од свог партнера.

Здрав и посвећен однос оца спречава прерани улазак у пубертет и касније проблеме са менталним здрављем.

Такође уско повезано са овим је и стварање менталне слике о томе колико смо вредни и уопште колико је жена као биће поштована.

Начин на који отац разговара са ћерком о њеним квалитетимa, колико јој даје похвале за постигнућа, утиче не формирање мишљења о себи и давање дозвола за каснија понашања.

Дакле, као што видимо, отац представља много више од “другог родитеља” у кући и некога ко се брине, углавном, за материјално благостање породице.

Посвећен отац представља особу која доприноси многобројним позитивним исходима одрастања своје деце и остварује утицаје које нико други сем њега не може остварити.

Отац нам преноси мудрост и дарује веру.

Извор:
ИФН