Ево шта су Дачић и Тачи потписали 22. маја

Dacic-Eston-i-Taci-3Београд – Међу најважнијим одредбама Плана примене Споразума о нормализацији односа Београда и Приштине јесте потпуна интеграција полицијског и правосудног система у квази косовске институције до краја године, као и одржавање локалних избора.

Интегрални текст Плана примене Споразума о нормализацији односа Београда и Приштине, о коме су се премијер Србије Ивица Дачић и злочинац Хашим Тачи договорили у Бриселу 22. маја, а који је Влада Србије прихватила је четири дана касније, први пут је доступан јавности.

Овај документ објавио је дневни лист Данас, а у Плану примене који је сачињен на енглеском, албанском и српском језику, садржани су рокови и кораци које Београд и Приштина треба да предузму до краја 2013. године у спровођењу Споразума: од прилагођавања правних прописа, формирања заједнице српских општина, затим полиције и правосуђа, до поновљеног захтева за примену десет ранијих бриселских “техничких” договора и наставак политичког дијалога.

У тексту Плана примене под термином “Први споразум” подразумева се Споразум који су Дачић и Тачи парафирали 19. априла.

Две стране су се договориле о следећим начелима која се односе на рганизцију посла Одобора за имплементацију:

– Имплементациони кораци у свим областима наведеним у наставку биће предузети истовремено

– Овај план биће подложан ажурирању, и колико је потребно, од две стране и Одбору за имплементацију

– Обе стране ће наставити да улажу напоре у циљу информисања својих заједница о садржају “Првог поразума” и Плана примене.

Имплементацију ће чинити шест главних елемената:

1. Прилагођавање правних оквира

2. Асоцијација / Заједница

3. Полиција

4. Правосуђе

5. Локални избори

6. Опште одредбе

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРАВНИХ ОКВИРА

Крај маја: обе стране даће Одбору за имплементацију на разматрање своје детаљне планове и временске оквире који се односе на правне промене које су неопходне за имплементацију “Првог споразума”.

Средина јуна: Обе стране имаће усвојене све правне промене неопходне за имплементацију “Првог споразума”, укључујући и закон о амнестији.

АСОЦИЈАЦИЈА / ЗАЈЕДНИЦА

Крај маја: Две стране ће основати Управљачки тим за оснивање Асоцијације / Заједнице, са списком послова и задатака које је одредио Одбор за имплементацију. Овај списак послова и задатака обухватаће и израду нацрта статута. Тим ће имати задатке који се односе на сва питања релевантна за успостављање Асоцијације / Заједнице, као и током прелазног периода, компетенције предвиђене чланом 4 и 6 “Првог споразума”. Управљачки тим ће чинити представници четири општине са севера и биће устанвљен на основу подршке надлежног органа Косова. Одбор за имплементацију ће надгледати рад Управљачког тима.

Крај октобра: Након локалних избора и прихватања резултата истих, Припремни тим ће бити распуштен. Асоцијација / Заједница ће, као по члану 1 “Првог споразума”, бити основана и усвојиће свој Статут у складу са Европском повељом о локалној самоуправи и законом Косова.

ПОЛИЦИЈА

Крај маја: Две стране ће основати радну групу за имплементацију члановиа 7-9 “Првог споразума”. Радна група ће развити детаљне планове и временске оквире за интеграцију припадника српских безбедносних структура у косовске стрктуре, као и за оснивање било које нове структуре коју захтева Споразум, која ће бити спроведена уз подршку Еулекса. Вршилац дужности Регионалног полицијског командира за четири општине на северу биће именован у складу са чланом 9 “Првог споразума”.

Средина јуна: Србија ће отпочети са затварањем просторија и којима су смештење њене безбедносне структуре на Косову. Србија ће доставити информације, спецификујући број и чин запослених у Валди Србије у сектору за безбедност на Косову, који су изразили заинтересованост за прикључивање косовским структурама.

Косово ће понудити позиције у Косовској полицији и другим еквивалентним структурама Косова на основу, колико то могућности дозвољавају, места пребивалишта.

Србија ће започети неопходне унутрашње процедуре за престанак исплата личних доходака особљу, након њиховог прикључивања еквивалентним косовским структурама и то ће представити радној групи. Овај процес биће започет у случајевима особља које је већ запослено у Косовској полицији.

Средина јула: Све просторије српских безбедносних труктура на Косовоу биће затворене.

Крај године: Чланови српских безбедносних структура на Косову биће у потпуности интегрисани у еквивалентне косовске структуре и плате ће бити исплаћиване искључиво из буџета Косова.

ПРАВОСУЂЕ

Крај маја: Две стране ће основати радну групу за имплементацију члана 10 “Првог споразума”. Радна група ће развити детаљне планове за интеграцију српских правосудних органа у косовске структуре, као и за оснивање било које нове структуре коју захтева Споразум, укључујући основне судове и канцеларије јавног тужилаштва у општинама са већинским српским становништвом, које ће бити спроведене као део косовског правног оквира и уз подршку Еулекса.
Датум и план за привремено обустављање нових случајева који се тренутно разматрају у оквиру спрског правосудног система на Косову биће договорен.

Средина јуна: Србија ће доставити информације о броју свог особља запосленог у правосудним органима на Косову, који су изразили заинтересованст да се прикључе косовским структурама, одмах након што буде усвојен закон о амнестији.

Косово ће отворити слободне позиције у својим правосудним структурама.

Састав у правосуђу треба да одсликава етничку композицију територијалне јурисдикције сваког појединачног суда.

Крај године: Интеграција правосудних органа биће завршена. Сви српски судови на Косову биће затворени, нова тела успостављена, а особље интегрисано у косовски систем. Неће бити раскорака у обављању дужности.

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

Прва недеља јуна: Одбор за имплементацију ће започети разговоре у вези са одржавањем локалних избора. ОЕБС ће учествовати у овим разговорима и предводити све неопходне радне групе у вези са том темом.

Крај октобра: Одржани локални избори.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Транспарентност финансирања

Крај маја: Србија ће пружити детаљан преглед финансирања свих институција на Косову ппреко Одбора за имплементацију.

Средина јула: Начин остваривања принципа за транспарентност финансирања дефинисаће обе стране у Одбору за имплементацију.

Потпуна имплементација свих договора раније постигнутих у дијалогу. Обе стране се обавезују на пуну имплементацију раније постигнутих договора, поименце:

1. Катастар

2. Матичне књиге

3. Царински печат

4. Универзитетске дипломе

5. Слобода кретања

6. Регионално представљање

7. Интегрално управљање прелазима (ИБМ)

8. Договори који се односе на официре за везу

9. Специјална полицијска јединица за заштиту религијског и културног наслеђа

10. Наплата царина / Развој Фонда за северно Косово

11. Све стране ће наставити политички дијалог.

ДАНАС / СРБИ НА ОКУП