Кад ће колонијално фашистички амбасадори напустити Косово ?

c35ba-zoranvlaskovic-lid

На основу чега су амбасадори Квинте и других земаља у Приштини ?

Пише: Зоран Влашковић

Амбасадори земаља Квинте у Приштини: Француске, Немачке, Италије, Уједињеног Краљевства и Сједињених Америчких Држава, али и сви други, су својим присуством у Приштини, погазили Хелсиншки споразум од 1. августа 1975. године,   пљунули  су сва начела ОЕБС – а, која се  заснивају на 10 тачака Хелсиншког споразума, овде су, непоштујући и газећи  највиши правни документ највеће правне организације у свету,  Повељу ОУН, овде су пљујући Бечку конвенцију о дипломатији из 1961. године,  Бадинтерову комисију,  пљујући Р – 1244 из 1999. године, непоштујући  и газећи  Устав суверене државе Србије……

Значи, правним насиљем, силом и окупацијом  су дошли у Приштини. И свима њима је јасно да су овде на основу фашизма.  На свим светским универзитетима се учи да је : Насиље, било да је правно или физичко (када су у питању амбасадори у Приштини оба су у питању) институционализовано  оруђе у вођењу спољне и унутрашње политике код фашизма’’.

Нико од ових амбасадора до сада није желео да одговори  на који су начин дошли у Приштини, нити ико од њих има било какав  међународни докуимент да су овде легалним путем.

Хелсиншким договором од 1. августа 1975. године  је призната неповредивост граница након Другог свјетског рата у Европи, а 35 држава потписница се обавезало да ће поштовати људска права и темељне слободе те да ће сарађивати на економским, научним, хуманитарном и другим подручјима.

Такође, пристигли колонијално фашистички  амбасадори у Приштини погазили су и сва начела ОЕБС –а која се заснивају на 10 тачака Хелсиншког споразума.

Стручњаци у свету  изражавају озбиљну забринутост да присуство амбасадора у Приштини  противречи  најдиректније међународном праву, демократији и цивилизацији уопште.

Повеља УН забрањује „претњу или употребу силе против територијалног интегритета или политичке независности било које државе“ но, у случају Косова   земље Квинте и друге које су признале Косово, погазили су све одредбе Повеље ОУН, највише правне организације у свету.

Србија је у чланство ОУН примљена као посебна држава  у АВНОЈ – евским границама и то по америчкој препоруци. Чак је Стејт депертмент званично захтевао од Србије  да она у свом писменом захтеву за пријем  у ОУН нагласи да  Уједињеним нацијама приступа у АВНОЈ- евским границама, по препоруции Бандитерове комисије. И Србија је 1. новембра 2000 године примљена у ОУН у АВНОЈ – евским границама.

Бадинтерова комисија је 1991. gодине  поставила  као основ за осамостаљење  југословенских република, принцим авнојевских унутрашњих граница.

Пристигли у Приштини колонијално фашистички амбасадори су овде газећи и све одредбе Бечке конвенције о дипломатији из 1961. године. Косово није чланица ОУН а  једнострано је  прогласило независност  од дела пуноправне, суверене  чланице ОУН Србије.

Србиja од света  захтева неприкосновено поштовање Устава Републике Србије (усвојеног 2006. год.) издвајајући део преамбуле да је ,,Покрајина Косово и Метохија саставни део територије Србије“ и члан 8. који гласи да је ,,територија Републике Србије јединствена и недељива“.

Земље  које су признале Косово погазиле  су и  специјизовану одредбу ОУН СБ, Резолуцију – 1244 која је важећа за Косово и Метохију и која каже да је Косово под суверенитетом државе Србије.

Амбасадори земаља Квинте у Приштини су  данас највећи непријатељи демократије  и  највећи непријатељи важећих међународних споразума, докумената и међународног права уопште.