Адвокатска комора Србије позива Мају Гојковић да сазове седницу Народне скупштине или да саопшти разлоге због којих скупштина није у могућности да се састане

Mesto: Beograd Datum: 25.09.2015 Dogadjaj: POLITIKA - sednica Skupštine Srbije Licnosti: Maja Gojkoviæ

Управни одбор Адвокатске коморе Србије позвао је председницу Народне скупштине Мају Гојковић да сазове седницу Народне скупштине или да грађанима Србије саопшти разлоге због којих Народна скупштина није у могућности да се састане.

У саопштењу су навели да управни одбор Адвокатске коморе Србије сматра да је ванредно стање у Србији уведено на противуставан начин, јер одлука председника, председнице Народне скупштине и председнице Владе, којом се проглашава ванредно стање, не садржи образложење.

„Без образложења није могуће утврдити испуњеност услова за примену чл.200. ст. 5. Устава Србије тј. разлог због којег Народна скупштина није била у могућности да се састане“, навели су.а

Додали су да Устав у чл.200. ст. 1. прописује да ванредно стање проглашава Народна скупштина и да то право Народне скупштине, као органа законодавне власти, не може бити суспендовано било каквом одлуком органа извршне власти.

„Људска права зајемчена Уставом могу бити ограничена само ако та ограничења допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском друштву и без задирања у суштину зајемчених права“, навели су.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије саопштио је да не оспорава неопходност ограничења појединих права грађана у циљу ефикасног спречавања ширења епидемије и заштите здравља и живота грађана, али додаје да инсистира на доследном поштовању одредби Устава од стране органа извршне власти, приликом доношења одлука која права, у којој мери и на који начин могу бити ограничена.

Адвокатска комора Србије навела је да у условима ванредног стања „са повећаном пажњом прати доношење и примену свих мера које надлежни државни органи доносе“.

Комора додаје да ће, у складу са својом друштвеном улогом, реаговати увек када оцени да је дошло до нарушавања правног поретка у мери која представља опасност по функционисање правне државе.

Извор:
НСПМ